DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021-2022

Tên file: DBK-3-CONG-KHAI-DANH-MUC-SGK-LOP-2-NH-2021-2022-2.pdf
Tải về

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐÓC BINH KIỀU 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đốc Binh Kiều, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp 2

 

STT

MÔN NHÓM TÁC GIẢ BỘ SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

1 Tiếng Việt Tập một

Nguyễn  Thị  Ly  Kha  (Chủ  biên),  Nguyễn Thị  Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi ThanhTruyền, Nguyễn Thị Xuân Yến.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

Tiếng Việt Tập hai

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

2 Toán

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

3 Đạo đức

Trần  Thanh  Bình,  Đinh  Phương  Duy,  Phạm  Quỳnh(Đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My,Lâm  Hồng  Lãm  Thúy,  Nguyễn  Huyền  Trang,  Lê Phương Trí.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

4 Tự nhiên và Xã hội

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên),  Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị  Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

5 Giáo dục Thể chất

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

6 Âm nhạc

Hồ Ngọc Khải – Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên),Đặng Châu Anh (Chủ biên),Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên  (Đồng Tổng Chủ  biên),  Nguyễn  Tuấn  Cường,  Hoàng  Minh  Phúc (Đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long,  Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

8 Hoạt động trải nghiệm

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí.

CTST

NXB: Giáo dục Việt Nam

9 Tiếng Anh

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

 

Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

 

Nơi nhận:

– CBQL,GV;

– Phụ huynh, học sinh;

– Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG 

 

 

Võ Văn Tuấn

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *