Tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 đến với tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2019

RỘN RÀNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Học sinh đến trường với Tuần lễ sinh hoạt học đường năm học 2019- 2020

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r