Niềm vui ngày khai giảng năm học 2018-2019

Hoạt động đầu năm của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 trong năm học mới năm học 2018-2019

Một số nội dung sinh hoạt về nề nếp, tuyên truyền cho học sinh trong tuần lễ sinh hoạt học đường đầu năm học 2018- 2019

Buổi lễ chuyển Đảng chính thức cho 03 đồng chí trong năm 2018

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r