Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3

Buổi sinh hoạt rèn kĩ năng sống cho nhóm trẻ 6 đến 8 tuổi của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3

TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019

Tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 đến với tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r