Lễ công bố quyết định sáp nhập trường học và bổ nhiệm cán bộ quản lí Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2

Khai giảng năm học mới của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3

TUẦN LỄ SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG, NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 3

Tổng kết chuyên môntrường tiểu học Đốc Binh Kiều 3, năm học: 2021- 2022

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r