Ngày hội thiếu nhi vui khỏe và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2019)

Ngày hội “Giao lưu viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2018-2019

Một buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối 4 Trường TH Đốc Binh Kiều 3 năm học 2018-2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r